stjärnholm-intro

Sven Zetterströms arkiv: Stjärnholm

Tegeltorp
Familjen Dahlgren vid Tegeltorp.

Sven Zetterström var involverad i arbetet med skriften "Stjärnholm under 1900-talet - en historisk överblick" som projektledare, övriga medarbetare var Agne Bergman, Ing-Britt Larsson, Anna-Lisa Nilsson, Allan Pettersson och Erik Barkefors. Här presenteras dokumenten som låg till grund för skriften, som i sig kan läsas i fulltext här nedanför.

Stjärnholm under 1900-talet

Stjärnholm under 1900-talet: en historisk överblick pdf-ikon

Logga in

Stjärnholm-dokument

stjärnholm-wiki

Stjärnholm på Wikipedia: Stjärnholm är en herrgård och stiftsgård i Strängnäs stift, Oxelösunds kommun, Södermanland (Södermanlands län). Stjärnholm fick sina säterirättigheter ca 1640. Huvudbyggnaden, av sten i två våningar under mansardtak, byggdes 1735–1748 som ersättning för en tidigare i trä. Stjärnholms kyrka av sten med torn och tresidigt kor är byggd 1671. Läs mer.

Oxelösunds bibliotek, Allaktivitetshuset Koordinaten, Järntorget 7-9, 613 81 Oxelösund, 0155-383 50, biblioteket@oxelosund.se