Kultur

Kultur

Kultur

Oxelösundsvisor

Hasse Appelkvist

Åke Berglund

 

 

Oxelösundsdikt

Från en Oxelösundsbo i förskingringen har vi mottagit följande hyllningsdikt till hembygden inför stadsbildningen.

Oxelösund, du är hembygden kära
vid Östersjöns stränder där vågorna slå.
Minnen, som med mig jag alltid skall bära,
så länge jag lever, de leva också.
Minnen av stränder och vågorna svala,
minnen av kajer där kranarna gå,

minnen av klipporna gråa och kala,
minnen…så ljusa ni äro ändå.

Oxelösund, Du är rytande stormar
och Du är sol över spegelblankt hav,
Oxelösund, du i minnet Dig formar
till platsen som mest här i livet mig gav.
Oxelösund, Du är barndomens lek,
Du är ungdomens kärlek och kiv.
Ja, Du är höstvind och vårvindars smek,
skogssus och havsbrus Du är i mitt liv.

Oxelösund – jag hör bränningar fräsa
när över Örsbaken månen står ny.
Jag genom vinden hör Järnverket väsa,
ser eldskenet kastas mot mörknande sky.
Oxelösund, du är Badhusparken
där ungdomen svärmar i vaknande vår.
Där ville jag vandra på välkända marker
än, när jag går emot höstliga år.

LISA
1950


Vy över gamla Oxelösund

Kulturstipendiater

Kulturstipendiater

1976 Elisabeth Öhman, Konststuderande, Konstfack
1977 Åke Berglund, Konstnär
1978 Sven-Åke Gustavsson, Teaterstuderande, Statens scenskola
1979 Oswald Odsvall, Kulturgärning
1980 Rune Edström, Konstnär
1981 Ann-Margreth Bramberg, Teaterstuderande, Statens scenskola
1982 Solveig Lundgren/Sonja Åbrink, Konstnärer
1983 Katarina Pilotti, Musikstuderande, Musikakademin
1984 Arne Sehlstedt, Kulturgärning inom musikområdet
1985 Robert Dröse, Dansstuderande, Statens balettskola
1986 Hans Appelkvist, Kulturgärning inom ungdomsområdet
1987 Henrik Frendin/Jan Johansson, Musiker
1988 Kerstin Lind, Textilkonstnär
1989 Gudrun Kellerman/Peter Thörn, Konstnärer
1990 Arne Jansson, Musiker
1991 Lucia Sanchéz-Jordan, Musiker
1992 Karin Främling, Kulturgärning
1993 Bevarandegruppen Cerör, Kulturgärning, arbetarhistoria
1994 Joakim Lindblad, Teater
1995 Mathias Rodrick, Musiker
1996 Daniel Lindqvist, Musikstuderande, Musikhögskolan
1997 Yvonne Palm, Musiker
1998 Jessica Fleetwood, Konstnär, konststuderande
1999 Tobias Hellman, Musiker
2000 Lena Bech, Hantverkare
2001 A.K.N.E., Teater
2002 Lars Borg, Musik
2003 Niclas Beijar, Teater, musik
2004 Pär Lindqvist, Musiker
2005 Elvira Backman, Formgivning/design
2006 Brassox, Musik
2007 Inga Rausgård, Musikalisk ledare
2008 Gert Thorén, Kulturarrangör
2009 Jesper Eklund, Glaskonstnär
2010 Föreningen Sörmlands Veteranjärnväg
2011 Skärgårdsmuseet
2012 Vivianne Edorson, Konstnär
2013 Föreningen Femörefortet
2014 Sven Zetterström
2015 Jonathan Fröberg