Kooperationen

Sven Z kooperationen

Sven Z:s arkiv: Kooperationen

Konsum
Konsums speceriavdelning på Föreningsgatan ca. 1950.

Sven Zetterström var involverad i arbetet med skriften "Kooperationen i Oxelösund 1900-1995" Här presenteras skriften i sin helhet samt en text av Daisy Edhager om Oxelösunds Kvinnogille.

Stjärnholm under 1900-talet

Stjärnholm under 1900-talet: en historisk överblick pdf-ikon

Kooperationen-dokument

kooperationen-wiki

Kooperation på Wikipedia:En kooperation eller ett kooperativ är en form av ekonomisk samverkan, där samverkande medlemmar både äger och driver den verksamhet de har behov av. Den verksamhet man bedriver i ett kooperativ ska ge medlemmarna största möjliga nytta, till exempel ekonomisk sådan. Även samhällsnytta och allmänintresse är viktiga mål och begrepp för kooperativ.

Kooperation kombinerar demokrati med affärsutveckling och socialt ansvarstagande. Det unika med den kooperativa organisationsformen är att varje medlem, precis som i en vanlig förening, har en röst oavsett satsat kapital, och att kooperativet är öppet för alla. Ett kooperativs främsta drivkraft är medlemsnytta, det vill säga att tillgodose medlemmarnas ekonomiska, sociala eller kulturella behov, och där vinst ses som medel och inte som mål. Läs mer >

Logga in