Sven Zetterströms arkiv

sven z intro

Sven Zetterströms arkiv

Sven Zetterström

Sven Zetterström 1925-2016


Välkommen till Sven Zetterströms arkiv!

När Sven Zetterström avled 2016, 91 år gammal, lämnade han efter sig årtionden av politiskt engagemang i Oxelösund. Han var, som det sades, Sveriges längsta kommunalråd. Inte så mycket med syfte på kroppslängden utan med en klar anspelning på de 29 år (1959-1987) han var Oxelösunds kommunalråd. Under sina sista levnadsår lämnade Sven över pärm efter pärm från sitt privata arkiv till Kultur och Fritidsförvaltningen i Oxelösund. Vi kommer här att presentera detta arkiv varefter vi gått igenom och digitaliserat det. Vår förhoppning är, precis som Svens egen, att det ska sprida kunskap, minnen och engagemang om Oxelösunds moderna historia.

Brev till Oxelösunds kommun 2014

Introduktion från Sven Z

Jag gör nu bokslut på mitt arbete i kommunen och det politiska livet under en period av 60 år.

Det har varit ett gott samarbete med förtroendemän, tjänstemän och övriga personer som har bidragit till Oxelösunds utveckling under 1950-1980-talet. Mitt personligaoch min hustru Annas arkiv ställer vi till förfogande till Oxelösundsarkivet för vidare bearbetning. [...] Detta gör jag efter de diskussioner som jag har fört med Kulturförvaltningen, Arbetarkommunen, Hembygdsföreningen, pensionärsorganisationen, ansvariga politiker m.fl. att handlingarna ska bevaras i Oxelösund för vidare studier. Vissa av pärmarna belyser milstolpar i Oxelösunds historia.

En kort sammanfattning av mitt engagemang:

  • 1940-talet, idrott, studier och SSU.
  • Från 1949-1990 kommunfullmäktigeledamot, drätselchef 1959-1987. Under perioden riksdagsledamot 3 år, landstingsordförande 12 år, länsstyrelseledamot och flera uppdrag med anknytning till regionens utveckling. Ledamot i Gränges styrelse 18 år, SSAB 3 år. Jag har under 1990-2000 skrivit ett antal böcker och skrifter samt hållit föreläsningar och studier kring Oxelösunds utveckling och dess roll i Sverige.

Med ålderns rätt (89 år) slutar jag.
Jag vill med detta tacka för det förtroende som jag mött under åren och det stöd jag har fått av min hustru och dotter.

Oxelösund den 20-10-2014

/Sven Zetterström

Se brevet i original

Logga in