Övrig verksamhet

Övrig verksamhet

Övriga verksamheter

Berättarcaféer på biblioteket
Biblioteket ordnar berättarcaféer där hemmaboende personer med demenssjukdom eller annan minnesnedsättning och deras anhöriga kan träffas för att se på film, lyssna på högläsning eller bara fika och samtala. Kontakta gärna bibliotekets information för mer information.

Biblioteksverksamhet på Arnöanstalten
Biblioteket i Oxelösund bedriver biblioteksverksamheten på anstalten i Nyköping sedan många år tillbaka.  I fängelsebiblioteket har de intagna möjlighet att låna böcker, skivor, tidningar med mera från ett fast bestånd men även från Oxelösunds biblioteks bestånd via önskemål. En bibliotekarie besöker anstalten en gång i veckan under två timmar där anstaltens upp till 75 intagna får den hjälp de önskar. Anstalten har säkerhetsklass 2. Sedan hösten 2014 bedriver biblioteket i samarbete med anstalten även studiecirkeln Godnattsagor Inifrån på anstalten. Där får intagna pappor chansen att spela in en saga och skicka hem till sina barn samt lära sig mer om vikten av att läsa för sina barn. Cirkeln träffas sex gånger och diskuterar allt från berättarteknik till sin egen roll som pappa. I Godnattsagor Inifrån ligger fokus på barnen och deras situation när pappa sitter i fängelse. Cirka 30 000 barn har någon förälder eller båda i fängelse i Sverige idag.
Ansvarig: Jonas Stål

Film för omsorgen
Biblioteket ordnar filmvisning för funktionshindrade på Koordinaten en gång i månaden (uppehåll under sommaren).
Ansvarig: Monica Pettersson

Skolbiblioteken
Oxelösunds grundskolor
Brevikskolan, D-skolan, Peterslundsskolan och Ramdalsskolan
Skolorna i Oxelösund har var sitt skolbibliotek. De sköts av bibliotekarier från Koordinaten. Bibliotekarierna stöttar lärarnas arbete när det gäller läsande, skrivande, informationssökning och källkritik. Vi läser högt för både små och stora barn, presenterar nya böcker och har boksamtal med grupper av elever. Eleverna får också olika typer av skriv- eller bilduppgifter utifrån sagor och berättelser. Med de lite äldre har vi undervisning i informationssökning och källkritik.
Skolbiblioteken sköts i samråd med lärare och elever på skolan!
Ansvariga: Johan Petersson, Malin Göthberg, Kerstin Forsell och Kerstin Nordén.

Uppsökande verksamhet

Biblioteket besöker Björntorp och Sjötången regelbundet och går då runt på boendena och erbjuder vanliga böcker, talböcker, musik m.m. På båda äldreboendena finns också ett fast bestånd av böcker som byts ut ett par gånger om året. En gång i månaden (uppehåll under sommaren) visar biblioteket film på båda äldreboendena.
Ansvarig: Monica Pettersson