Kvinnornas Oxelösund

Kvinnornas Oxelösund Kvinnornas Oxelösund

Kvinnornas Oxelösund i bild

Kvinnor berättar Kvinnor berättar

Maj Sundström

Här kan du läsa fler intervjuer och artiklar om och med kvinnliga Oxelösundsbor. Inom parentes står året då intervjun gjordes. Klicka på namnet för att öppna intervjuer i pdf-format i ett nytt fönster. Där kan du även ladda ner dokumentet till din dator och läsa i lugn och ro.

Anna Torell, 80 år (1956)
Edla Nilsson, 97 år (1972)
Hilda Andersson, 88 år (1973)
Karin Linder, 92 år och Edit Karlsson, 72 år (1975)
Lisa Andersson, 76 år (1976)
Magda Berg, 75 år (1972)
Maja Sundström, 73 år och Ingrid Sundström, 64 år (1972)

Vem var Skuldfrid?

Skuldfrid

Skuldfrid Sjögren, född 1884, dotter till fyrvaktaren Alfred Sjögren och hans maka Emma Karolina på Ledskär. Paret bodde på åren 1879-1903 och fostrade 14 barn, sju pojkar och sju flickor. Fotot är taget i Kanada där hon vann en tävling om vem som hade världens längsta hår. Skuldfrid utvandrade den 17 september 1920 till Canada. Utresan var Göteborg och destinationen var Montreal. Hon var ogift och i hennes efterlämnade papper fanns det en dikt som lyder:
Fri som fågeln vill jag bliva
och ej min hand och hjärta giva
åt någon här på denna jord
det är mitt fast beslutna ord.
Ty kärlek har många slavar
som för tidigt öppnat sina gravar
och må ej mitt liv bli för kort
må jag som ogift föras bort.

Eivor Björklund

Böcker och skrifter

Kvinnorna på verket

Kvinnornas Oxelösund

Kvinnor i Oxelöbygden