Avgifter

avgifter

Våra priser och avgifter

Flertal uppslagna böcker sida vid sida

Förseningsavgifter
2:-/lån och dag.
DVD/Video 2:-/lån och dag. 
Maximal skuld 500:-.
 

Ersättningsavgifter
Barn- och ungdomsböcker 100:-/bok
Skönlitteratur för vuxna 200:-/bok
Facklitteratur 300:-/bok
CD-skivor 200:-/st
CD-ROM/TV-SPEL 400:-/st
Videofilmer, DVD-skivor 500:-/st
Tidskrifter 50:-/st
Övrig media samt fjärrlån anskaffningsvärde
Expeditionsavgift vid andra påminnelsen: 45:-.
Förlorat lånekort: Vuxna 30:-, barn under 18 år 15:-.


Fjärrlån
25:-/media

Kopiering, utskrifter, fax, scanning
Kopiering A4: 2:-/sida. Kopiering A3: 10:-/sida.
Bildarkiv: 2:-/sida. Färgbild 5:-/sida.
Utskrifter från internet: 2:-/sida.
Fax: 30:- för första sidan därefter 5:-/sida.
Fax till utlandet: 40 kr för första sidan därefter 10:-/sida.
Scanning: 20:-/bild.